Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2013

jimbim
5304 778a 420
Reposted fromkonwalia konwalia viailoveyou iloveyou

January 25 2013

jimbim
1677 a2a0 420
"Twój głos w mojej głowie"
jimbim
jimbim
7593 2a67 420
Reposted fromletshavesex letshavesex viaperseweracje perseweracje
jimbim
Mężczyźni mają dwa uczucia: głód i podniecenie. Jeśli zobaczysz go bez erekcji, zrób mu kanapkę.
Reposted fromperseweracje perseweracje
jimbim
Tak naprawdę to połowa świata mi Ciebie przypomina.
— Ochocki
jimbim

Pachniesz moją przyszłością

Reposted fromslodziak slodziak viaperseweracje perseweracje
jimbim
jimbim
6792 a5ca 420
Reposted fromperseweracje perseweracje
jimbim
Jesteś mój, kocham Cię i jesteś tym przesiąknięty, wypisałam Ci to językiem na podniebieniu, pocałunkami na ciele, paznokciami na plecach.
— niecalkiemludzka.moblo.pl
jimbim
1534 5d36 420
Reposted fromansiia ansiia viaperseweracje perseweracje
jimbim
Nigdy nie chciałem więcej, dopóki nie poznałem Ciebie.
— Pięćdziesiąt twarzy Greya
jimbim
najchętniej nie wychodziłabym z Tobą z łóżka przez co najmniej tydzień. wyłączylibyśmy telefony, kochalibyśmy się, oglądalibyśmy nasze ulubione filmy na dvd, pilibyśmy czerwone wino, śmialibyśmy się i rozmawiali. i nie znudzilibyśmy się sobą, to pewne. i to chyba miłość, bo nie wyobrażam sobie robienia tych wszystkich rzeczy z kimkolwiek innym
— missbrodka
Reposted frommissbrodka missbrodka viaperseweracje perseweracje
jimbim
Pachniesz miłością, wiesz? Za każdym razem. I zawsze jak Ci mówię, że ładnie pachniesz, to właśnie to mam na myśli. I to tylko mój zapach... to znaczy, nie mów nikomu.
— Teraz.
Reposted fromnaaliaa naaliaa viaperseweracje perseweracje
jimbim
Chcę cię mieć dla siebie. Nie chcę się tobą dzielić. Chcę być centrum twojego wszechświata. 
— E L James, 'Nowe oblicze Greya'
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viaperseweracje perseweracje
jimbim
myśli o Tobie wyznaczają serca rytm.
— method massiv - ona
Reposted fromperseweracje perseweracje
jimbim
jimbim
3335 59d8 420
Reposted fromperseweracje perseweracje
jimbim
Gdyby mogła, oddałaby mu oddech,
tętno, ciśnienie krwi. Gdyby mogła, umarłaby zamiast niego.
— Jan Jakub Kolski ,,Egzamin z oddychania''
Reposted frompiepszoty piepszoty viaperseweracje perseweracje
5262 ab1d 420
Reposted fromsexypretty sexypretty viaperseweracje perseweracje
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl