Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2013

jimbim
7503 554f
Reposted fromperseweracje perseweracje
jimbim
Nie mogło mnie spotkać nic lepszego, niż to nasze lato.
3181 2ee6 420
Reposted fromamatore amatore
jimbim
Jeśli jesteś z nami-podnieś ręce,dotknij chmur.Razem przebijemy głową każdy mur. To co martwe zamienimy w żywe.Wczorajsze plany jutro staną się prawdziwe.
— Pele
Reposted fromextract extract viacytaty cytaty
jimbim
jimbim
I chyba już sam zauważyłeś, jak bardzo mój nastrój zależy od Ciebie...
— Trochę się tego boję.
jimbim
6588 01ce 420
Reposted fromwosq wosq viaTylkovirtualna Tylkovirtualna
jimbim
bo tylko Ty. i więcej nic.
jimbim
5406 2f66 420
Reposted fromthesmajl thesmajl viaTylkovirtualna Tylkovirtualna
jimbim
Tylko wtedy dam sobie radę
Kiedy Ty będziesz ze mną.
— Myslovitz
Reposted fromkonwalia konwalia viaTylkovirtualna Tylkovirtualna
jimbim
2468 7659
Reposted fromkonwalia konwalia viaTylkovirtualna Tylkovirtualna
jimbim
8755 f5ee 420
Reposted fromkonwalia konwalia viaTylkovirtualna Tylkovirtualna
jimbim
"Nigdy nie zapominajcie o tym, by brać z życia jak najwięcej, nie bójcie się ryzykować, płakać ani być szczęśliwymi. Najważniejsze to być w drodze. Każdego dnia robić krok do przodu”
— Martyna Wojciechowska, Przesunąć horyzont
Reposted frompannanna pannanna viaplugss plugss
jimbim
Szczęściem jest być dla kogoś żywym kolorem, który po latach nie wyblaknie.
— Kurt Cobain
Reposted fromniewypowiedzenia niewypowiedzenia viaplugss plugss

January 19 2013

jimbim
7000 3d5d
Reposted fromlabellavita labellavita viaoktawiia oktawiia
jimbim
0977 4f18 420
Reposted frommarysia marysia viaoktawiia oktawiia
jimbim
Reposted fromcouples couples viaoktawiia oktawiia
jimbim
Przy Tobie zapominam o całym świecie, chociaż nie. Ty jesteś moim światem.
— P.
jimbim
w życiu spotykamy wielu ludzi. każdy z nich jest inny, ale oczekuje jednego - pragnie być zauważony, zaakceptowany i ważny dla kogoś.
Reposted fromlabellavita labellavita viaoktawiia oktawiia
jimbim
7857 2818 420
Reposted fromumorusana umorusana viatazniebieskimi tazniebieskimi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl